How to perform better – try relaxing

 

 

cat-stretching-learn-to-stretch

(skrolla ned för svensk version)

In the classes this week we’ve been focusing on balancing the practice to what we usually do.

We often try so hard, doing our very best to max out.
How about approaching the practice with more ease.
Especially if your common state is tense you might want to focus on relaxing – even while moving.
Let go of all that tension and let the movement in it self activate your body.

Let go of the teeth-grinding tension of a high performer.

Closeup of mouth of very stressed man

And instead of pushing for results explore the physical sensations as you to try to move with less tension and more intension. An intension to care for your self and your body as it is what a physical yoga practice wishes to offer.

Some will argue it’s not safe to move in such way, that we i.e. need to contract our core muscles to create stability before we move and so on. But fighting tension with tension? I don’t know about that.

When it comes to yoga we know the shape of an asana/position and if we sincerely strive to create the alignment the posture is inviting us to create wont the muscles needed to support that structure get activated naturally..?

If they don’t how could we maintain in the position with alignment and a good posture?

If our practice has a good and solid foundation and we aim to move deeper and longer from that foundation with good alignment do we need to unnaturally tense up muscles to support us?

I am posting these statements as questions as I know that the physical experience of movement can be very individual and I want to invite to a discussion of the topic.

Now let me just end with this.
You know the people who are trying so hard to meet someone.
Many of us have either been or met that person in a club or in a bar.
And they are trying so hard, so desperately that they just make their targets uncomfortable.
Ponder if that is what you are doing to your body when you practice yoga?

In a test with elite runners they performed better and ran faster when they were asked to perform at 85% of their capacity rather than when they gave it all they had..
Why? You tell me!

c27d27eb28b3b866ce6e005f45dd2611

If you wish to see a video with my very own interpretation of relaxed movement leading to physical balance I’ve uploaded a little video on my insta and the Yoga Stark fb:

https://www.instagram.com/yogastark/

https://www.facebook.com/Yoga-Stark-1524308271123035/

På Svenska

I klasserna den gångna veckan har vi fokuserat på att balansera yogan i förhållande till vad vi vanligtvis gör.
Vi kämpar ofta så hårt och gör vårt bästa för att maxa ut.
Så vad sägs om att närma sig yoga-utövandet med större lätthet.
Speciellt om ditt vanliga tillstånd är att bära diverse  spänningar i kroppen. Då kanske du vill fokusera på att slappna av – även när du är aktiv och rör på dig.
Slappna av och låt rörelsen i sig själv aktivera din kropp.

Låt de sammanbitna käkarna hos en högpresterare slappna av. Och i stället för att pressa för resultat utforska de fysiska sensationer du förnimmer och upplever när du rör dig med intention istället för med anspänning.  En intension att ta hand om dig själv och din kropp, det är vad det fysiska yogutövandet vill erbjuda.

Vissa kommer att argumentera att det inte är säkert att röra sig på ett sådant sätt, och säga att vi måste aktivera vår bålstyrka och bukstöd t.ex. innan vi sätter kroppen i rörelse. Men att spänna för att röra sig friare och mer naturligt? Jag vet inte om jag är med på det.

När det gäller yoga så vet vi formen av en asana / position och om vi till fullo eftersträvar att göra positionen korrekt och med bra linjering kommer inte de muskler som behövs för rörelsen att aktiveras naturligt?

Om inte hur kan vi hålla positionen med ”alpigment” och god ergonomisk hållning?

Om vår position har en stadig och solid grund och vi strävar efter att röra oss djupare och längre från den grunden med god linjering behöver vi tänka ”spänn här och spänn där” för att musklerna skall stödja oss? Är det inte positionen eller rörelsens jobb att aktivera det som behövs?

Jag ställer dessa uttalanden som frågor för jag vet att den fysiska upplevelsen av rörelse kan vara mycket individuell och jag vill bjuda in till en diskussion om ämnet.

Låt mig bara avsluta med detta.
Ni vet de människor som försöker så hårt för att träffa någon.
Många av oss har antingen varit eller träffat den personen på en klubb eller i en bar.
Och de försöker så hårt, så desperat att de bara göra de som de försöker förföra obekväma.
Fundera på om det är vad du gör med din kropp när du tränar yoga?

I ett test med elitlöpare presterade de bättre och sprang snabbare när de ombads att ta i till 85% av sin kapacitet snarare än när de gav allt de hade ..
Varför? You tell me!

 

Jag har lagt ute en liten film på instagram och Yoga Starks Facebook där jag ger en egen tolkning av hur avslappnade rörelser kan ge både balans och styrka.

 

https://www.instagram.com/yogastark/

https://www.facebook.com/Yoga-Stark-1524308271123035/

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *